Mis on e·Maapõu?

e-Maapõu on aken Eesti geoloogiliste andmete, andmekogude ja e-teenuste juurde

e-Maapõu võimaldab teha päringuid maapõue infosüsteemis SARV, mille arendajateks ja põhikasutajateks on Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Eesti Loodusmuuseum.  Süsteemis talletatud ja hallatavate andmete hulka kuuluvad näiteks geoloogilised kollektsioonid, geoloogia-alased publikatsioonid, puursüdamikud, paljandidkivimiproovid, fossiilid, analüütiline andmestik, fotoarhiiv jms. Lihtsaim viis e-Maapõuest andmete otsimiseks või sirvimiseks on kasutada portaali kiirotsingut. Detailotsingu moodulites on võimalik piiritleda täpsemad päringukriteeriumid, kasutada kaardiotsingut, kuvada pildifaile, ning andmeid eksportida ja analüüsida. Lisaks on e-Maapõu väravaks teise maapõue valdkonna andmete ja e-teenuste juurde Eesti Geoloogiateenistuses, Maa-ametis jm.

SARV ja e-Maapõu on avatud platvormid - valdav osa talletatud andmestikust on kõigile vabalt nähtav ja kasutatav nii veebiportaalides kui API vahendusel. Infosüsteemi andmemudel ning erinevad tarkvaramoodulid on avatud lähtekoodiga ning kättesaadavad GitHubi keskkonnas.