Mis on e·Maapõu?

eMaapõu on aken Eesti geoloogiliste andmete, andmekogude ja e-teenuste juurde

Eestis toodavad ja haldavad maapõue andmeid peamiselt Geoloogiateenistus, Maa-amet, Keskkonnaamet, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Eesti Loodusmuuseum, ning valdkonnas tegutsevad ettevõtted. 

eMaapõu võimaldab teha päringuid maapõue infosüsteemis SARV, mille põhikasutajateks on teadusasutused. Süsteemis talletatud ja hallatavate andmete hulka kuuluvad näiteks geoloogilised kollektsioonid, geoloogia-alased publikatsioonid, puursüdamikud, paljandidkivimiproovid, fossiilid, analüütiline andmestik, fotoarhiiv jms. Lihtsaim viis eMaapõuest andmete otsimiseks või sirvimiseks on kasutada portaali kiirotsingut. Detailotsingu moodulites on võimalik piiritleda täpsemad päringukriteeriumid, kasutada kaardiotsingut, kuvada pildifaile, ning andmeid eksportida ja analüüsida. Rakenduse probleemidest saab raporteerida GitHubi keskkonnas.

Avaandmed ja avatud tarkvaraarendus

Valdav osa SARVes talletatud andmestikust on kõigile vabalt kättesaadav ning kasutatav nn CC BY-SA litsentsi alusel - kasutamisel on kohustus viidata allikale ja levitada andmeid samadel alustel.

Infosüsteemi SARV ning eMaapõu portaali tarkvara on avatud lähtekoodiga ning kõigile kättesaadav GitHubis. SARVe andmemudel ja API-liides on samuti vabalt kättesaadavad. eMaapõu portaali loomisel on kasutatud Nuxt.js javascripti raamistikku jt avatud lähtekoodiga komponente (Django, Solr, GeoServer, Vue.js). Infosüsteem SARV on osaks Eesti teadustaristu teekaardist Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC). Läbi osaluse rahvusvahelistes konsortsiumites GeoCASe ja DiSSCo on Eesti geoloogilised andmed osaks ka üle-Euroopalisest võrgustikust.

 

Tegijad

Olle Hints, TalTechi professor, olle.hints@taltech.ee

Olle on olnud maapõue andmebaaside ja andmehalduse juhiks NATARCi konsortsiumis ning vastutab geoloogilise rahvuskollektsiooni tegevuste eest Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskollektsioonide ekspertnõukogus. Olle on eMaapõu nime autoriks ning tema rolliks oli infoportaali üldise kontseptsiooni väljatöötamine, funktsionaalsuse planeerimine, tarkvaraarenduse koordineerimine ning süsteemi katsetamine. Olle on olnud ühtlasi peamine SARVe andmemudeli arendaja enam kui 20 a vältel.

 

Enar Mustonen, TalTechi tarkvaraarendaja

Enari rolliks on eMaapõue arenduses olnud arendusplatvormi ja -vahendite valik, serveripoolse toe tagamine, ning igapäevane tarkvaraarendus Vue.js ja Nuxt.js raamistike baasil.

 

Erik Dzotsenidze, TalTechi tarkvaraarendaja

Eriku põhirolliks on olnud eMaapõu kasutajaliidese tarkvara arendus ja portaali visuaalse lahenduse loomine.

 

Kristjan Urtson, TalTechi geoloogia ekspert ja tarkvaraarendaja

Kristjani panus eMaapõue arendusse on olnud peamiselt läbi fuktsionaaluse väljatöötamise, API arenduse, ning süsteemi testimise. 

 

Ursula Toom, TalTech geokogude peavarahoidja

Ursula põhirolliks eMaapõue loomisel on olnud andmete sisestamine ning kasutajaliidese funktsionaalsuse kavandamine ja testimine.

  Lisaks on SARVe ja eMaaõue arendamisel, katsetamisel ja andmetega varustamisel kaasa löönud paljud TalTechi, Tartu Ülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja Eesti Geoloogiateenistuse töötajad.