Mis on e·Maapõu?

e-Maapõu on aken Eesti geoloogiliste andmete, andmekogude ja e-teenuste juurde

Eestis toodavad ja haldavad maapõue andmeid peamiselt Geoloogiateenistus, Maa-amet, Keskkonnaamet, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Eesti Loodusmuuseum, ning valdkonnas tegutsevad ettevõtted. 

e-Maapõu võimaldab teha päringuid maapõue infosüsteemis SARV, mille põhikasutajateks on teadusasutused. Süsteemis talletatud ja hallatavate andmete hulka kuuluvad näiteks geoloogilised kollektsioonid, geoloogia-alased publikatsioonid, puursüdamikud, paljandidkivimiproovid, fossiilid, analüütiline andmestik, fotoarhiiv jms. Lihtsaim viis e-Maapõuest andmete otsimiseks või sirvimiseks on kasutada portaali kiirotsingut. Detailotsingu moodulites on võimalik piiritleda täpsemad päringukriteeriumid, kasutada kaardiotsingut, kuvada pildifaile, ning  andmeid eksportida ja analüüsida. Rakenduse probleemidest saab raporteerida GitHubi keskkonnas.

Avaandmed ja avatud tarkvaraarendus

Valdav osa SARVes talletatud andmestikust on kõigile vabalt kättesaadav ning kasutatav nn CC BY-SA litsentsi alusel - kasutamisel on kohustus viidata allikale ja levitada andmeid samadel alustel.

Infosüsteemi SARV ning e-Maapõue portaali tarkvara on avatud lähtekoodiga ning kõigile kättesaadav GitHubis. SARVe andmemudel ja API-liides on samuti vabalt kättesaadavad. e-Maapõue portaali loomisel on kasutatud Nuxt.js javascripti raamistikku jt avatud lähtekoodiga komponente (Django, Solr, GeoServer, Vue.js). Infosüsteem SARV on osaks Eesti teadustaristu teekaardist Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC). Läbi osaluse rahvusvahelistes konsortsiumites GeoCASe ja DiSSCo on Eesti geoloogilised andmed osaks ka üle-Euroopalisest võrgustikust.