Ardu puurauk
Üldinfo
Nimi Ardu puurauk
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Kõue
Asutusüksus Ardu küla
Kõrgus 74.50
Lat 59.097629
Long 25.358506
X 6551779
Y 577851
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo EGV puuritud 1964. Paide kaardistamisrühm. Aruanne EGF 2927, Kala, E. jt.
Maa-amet ID 4431
Kirje muudetud 2022-11-21
KirjePealkiriLkLisainfo
Pirrus, E., 2010 (koost)
Eesti Vendi ja Kambriumi tugiläbilõiked
81
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
36Vendi läbilõige
Kallaste & Pirrus, 1994
Feldspars in the terrigenous sedimentary rocks of Estonia according to X-ray structural analysis
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Kattai et al., 1990a
The distribution of natural bitumens on the territory of Estonia
Mens & Posti, 1984
Distribution and correlation significance of organic remains in the Baltic Series of Estonia
Rühko & Pukkonen, 1984
Fosforiitide kattekivimite geoloogilis-geokeemiline uurimine (diktüoneemakildad)
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Kala et al., 1981a
Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia
140Andmeid Lontova kihistiku kohta
Oraspõld & Kala, 1980
Lithology of the Vormsi Stage in Estonia
5850.2-61.5 m; Vormsi lade
Mens & Pirrus, 1979
Southern slope of the Baltic Shield
32195.8-275.9m Kambrium
Jürgenson, 1978, välipäevik 52
Välipäevik nr 52: väljavõtted GV aruannetest
3sügavusandmed
Põlma, 1973a
Lithological differences between two structural-facial belts of the East Baltic Ordovician
Kuuspalu et al., 1971
About the mineralogy of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement
53, 61327-445.8m aluskord
Mägi, 1970
The Ontican Rocks in Central and West Estonia
Viira et al., 1970
On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia)
151
Pobul et al., 1968
Physical properties of the rocks of the Estonian crystalline basement
402
Kala et al., 1967
Paide Rühma aruanne komplekssest geoloogilis-hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõõtkavas 1:200 000 ENSV keskosas (leht O-35-VIII) 1963.-1966. a
6-550-445.8m
Puura & Koppelmaa, 1967
Kristalliinse vundamendi uuringutulemused
Loog et al., 1966
On the border of the Lontova and Pirita formations in the Baltic
272
Loog & Mens, 1965
Eesti NSV alamkambriumi läbilõigete korreleerimise litoloogilis-mineraloogilised alused
Loog et al., 1965
Eesti NSV alam-kambriumi läbilõigete korreleerimise litoloogilis-mineraloogilised alused
45-51195.6-327m Kambrium
Mens & Pirrus, 1964, välipäevik 3
Välipäevik nr 3: Eesti puuraugud ja Kambriumi-vendi paljandid
39-47174.5-324.8m