Tulemused päringule
25
Nimi
Kuupäev
Andmebaas
Nitrogen isotopes from black shales and kukersites
2012
GIT
Geochemistry and petrophysics of the Viki core
2010
GIT
Tallinna ja lähiümbruse muldade geokeemiline kaardistamine
1996
GIT
Geochemistry and petrophysics of the Mehikoorma core
2005
GIT
Geochemistry and petrophysics of the Tsiistre core
2007
GIT
Osmussaare panga litoloogiline uuring (Lasnamäe ja Uhaku lade)
1970s
GIT
Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
1998-2012
GIT
Uuga panga geokeemia (Väo ja Kõrgekalda kihistu, 2010)
2010
GIT
Graptoliitargilliidi geokeemia Pakri ja Saka paljandites
2012
GIT
Stable carbon isotopes from the Viki drill core (Ordovician and lower Silurian)
2013
GIT
Jürgenson 1976. Kolka, Kunkojai, Nurme, Kirikuküla, Ikla ja Abja puuraukude karbonaatkivimite savimineraloogia
1976
TUGO
Eesti aluskorra murenemiskooriku mineraloogia
TUGO
Rooma, 1987. Otepää kõrgustiku moreenide mineraloogia
1987
TUGO
Viljandi 91 isotoobid (Keila-Juuru intervall)
2002
GIT
Valga 10 isotoobid (Lasnamägi-Juuru)
2005
GIT
Kerguta 565 stabiilsed isotoobid (Billingen-Nabala)
2005
GIT
Mehikoorma 421 stabiilsed isotoobid (Volhov-Pirgu)
2005
GIT
Geochemistry and petrophysics of the Kerguta core
2006
GIT
Geochemistry and petrophysics of the Ruhnu core
2003
GIT
Geochemistry and petrophysics of the Männamaa core
2008
GIT
Eesti muldade fosforisisaldus
MUMU
Kiipli, E. et al. (2014): Chemical weathering and climate east and west of emerging Caledonides in the Silurian
2014-03-26
GIT
Ainsaar et al., 1999 stabiilsete isotoopide geokeemia
1999
TUGO
Ainsaar et al., 2004 stabiilsete isotoopide geokeemia
2004
TUGO
Ainsaar et al., 2007 stabiilsete isotoopide geokeemia
2007
TUGO
25