Tulemused päringule
25
ID
Nimi
Nimi EN
Valem
Eestis?
mindat.org
2kivimid ja settedrocks and sediments
3mineraalidMinerals
4kivimidrocks
5tard- ja moondekivimidigneous- and metamorphic rocks
6settekivimidsedimentary rocks
7terrigeensed kivimidsiliciclastic rocks
8kildadSchist
48638
9aleuroliitSiltstone
49448
10liivakiviSandstone
49438
11konglomeraatConglomerate
49436
12karbonaatkivimidcarbonate rocks
13lubjakivilimestone
49160
14savikas lubjakiviclayey limestone
15mergelMarl
49153
16lubimergellimy marl
17savimergelclayey marl
18glaukoniitlubjakiviglauconitic limestone
19dolokiviDolostone
49219
21settedsediments
22saviClay
49430
23aleuriitsilt
24liivsand
25kruusgravel
26järvemudagyttja
27turvaspeat
25