Stratigraafia
721 tulemust
StratigraafiaIndeksIndeks lisaTüüpTaseSkoopKuulubVanus (algus, mln a)Vanus (lõpp, mln a)Vanus
Eelkambrium
PC
kronostratigraafia
globaalne
Globaalne kronostratigraafia 4567 538.8
Arhaikum
AR
kronostratigraafia
ladem
globaalne
Eelkambrium 4000 2500
Proterosoikum
PR
kronostratigraafia
ladem
globaalne
Eelkambrium 2500 538.8
Vend
kronostratigraafia
ladestu
regionaalne
Ediacara
Fanerosoikum
PH
kronostratigraafia
ladem
globaalne
Globaalne kronostratigraafia 538.8 0
Paleosoikum
PZ
kronostratigraafia
ladekond
globaalne
Fanerosoikum 538.8 251.902
Kambrium
Є
Ca, Cm
kronostratigraafia
ladestu
globaalne
Paleosoikum 538.8 485.4
Alam-Kambrium (endine liigestus)
Є1
Ca1
kronostratigraafia
ladestik
globaalne
Kambrium 542 521
Kambrium
Kesk-Kambrium (endine liigestus)
Є2
Ca2
kronostratigraafia
ladestik
globaalne
Kambrium 521 510
Kambrium
Ülem-Kambrium (endine liigestus)
kronostratigraafia
ladestik
globaalne
Kambrium 499 488.3
Kambrium
Ordoviitsium
O
O
kronostratigraafia
ladestu
globaalne
Paleosoikum 485.4 443.8
Paleosoikum
Ölandi ladestik
kronostratigraafia
ladestik
regionaalne
Balti Ordoviitsium 489.8 463.8
Ordoviitsium
Pakerordi lade
AII
O1PK
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Iru alamladestik 489.8 486.2
Tremadoci lade
Varangu lade
AIII
O1VR
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Iru alamladestik 486.2 483.4
Tremadoci lade
Latorpi ülemlade
BI
kronostratigraafia
ülemlade
regionaalne
Ontika alamladestik 483.4 471.8
Ordoviitsium
Volhovi lade
BII
O2VL
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Ontika alamladestik 471.8 467.5
Kesk-Ordoviitsium
Kunda lade
BIII
O2KN
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Ontika alamladestik 467.5 463.8
Darriwili lade
Viru ladestik
kronostratigraafia
ladestik
regionaalne
Balti Ordoviitsium 463.8 452
Ordoviitsium
Aseri lade
CIa
O2AS
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Purtse alamladestik 463.8 463
Darriwili lade
Lasnamäe lade
CIb
O2LS
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Purtse alamladestik 463 462.6
Darriwili lade
Uhaku lade
CIc
O2UH
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Purtse alamladestik 462.6 460.9
Darriwili lade
Kukruse lade
CII
O3KK
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Purtse alamladestik 460.9 458.2
Sandby lade
Haljala lade
CIII/DI
O3HL
kronostratigraafia
lade
regionaalne
Kurna alamladestik 458.2 456.2
Sandby lade
Idavere alamlade
CIII
kronostratigraafia
alamlade
regionaalne
Haljala lade
Sandby lade
Ojamaa alamlade
kronostratigraafia
regionaalne
Idavere alamlade
Sandby lade